حسابداری به معنی ثبت و ذخیره اطلاعات مالی، ارائه تجزیه و تحلیل و نتایج به‌صورت گزارش‌هایی به مدیران سازمان یا شرکت جهت تصمیم گیری مناسب، درست و به‌مو‌قع است. در واقع حسابداری را می‌توان راهی برای کنترل سلامت مالی، ارزیابی دارایی‌های مالی، بدهی‌ها و همینطور جریان نقدی در کسب و کارها تعریف کرد.

توانایی رشته حسابداری:

  • آشنائی با مفاهیم و اصطلاحات حسابداری
  • توانائی تنظیم و ثبت اسناد و دفاتر مالی
  • تنظیم كاربرگ صورت حساب های مالی و تجزیه و تحلیل آنها
  • كسب مهارت درزمینه حسابداری در مراحل تكمیلی
  • آشنائی با مراحل ساخت محصول و نحوه بدست آوردن بهای تمام شده یك محصول

حسابداری مالی با 26/5 واحد درسی

مشاهده همه 6 نتیجه

دسته بندی ها:

دوره حسابداری حقوق دست مزد

تومان۱۲۲,۲۵۴
دسته بندی ها:

دوره حسابداری صنعتی درجه 2

تومان۲۲۲,۲۲۲
دسته بندی ها:

دوره حسابداری عمومی تکمیلی

تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰
دسته بندی ها:

دوره حسابداری عمومی مقدماتی

تومان۱۱۱,۱۲۲
دسته بندی ها:

دوره رایانه کار حسابداری مالی